ไทยนิยมยั่งยืน หมู่ 6 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเมืองชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านเนินถ่าน หมู่ 6 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท มีนายสุทธิศักดิ์ แม้นทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับทีมระดับตำบล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

(Visited 78 times, 1 visits today)