ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายทินกร ไหลมา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองชัยนาท

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท