นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา​และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยมีท่านนายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเกาะล่าง หมู่ 3 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพขนมหวาน บ้านในป่า หมู่ที่ 2 ตำบลลุมพลี