นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมกิจกรรมรับมอบไข่ไก่และเงินค่าอาหารกลางวันตามโครงการผู้ว่าพานายอำเภอทานข้าวกลางวันกับนักเรียน