นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพขนมหวาน บ้านในป่า หมู่ที่ 2 ตำบลลุมพลี

เข้าชม 4 ครั้ง

19 ต.ค.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพขนมหวาน บ้านในป่า หมู่ที่ 2 ตำบลลุมพลี

(Visited 4 times, 1 visits today)