นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจน (กข.คจ)

เข้าชม 1 ครั้ง

21 ต.ค.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจน (กข.คจ) ม.5 ตำบลบ้านป้อม

(Visited 1 times, 1 visits today)