นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)​ตามหลักธรรมาภิบาล หมูที่ 7 ตำบลคลองตะเคียน

เข้าชม 3 ครั้ง

19ต.ค.62 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)​ตามหลักธรรมาภิบาล หมูที่ 7 ตำบลคลองตะเคียน

(Visited 3 times, 1 visits today)