นายประจัญ จันทร์เนตร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangayuthaya วันที่ 19 ก.ค. 2562

นายประจัญ​ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา​ มอบหมายให้ทีมคณะกรรมการ Move for fun team อ.พระนครฯ ร่วมขับเคลื่อนงาน Mobile Clinic กองทุน​ กข.คจ.บ้านท่ากระเบา​ ม.7 ต.คลองตะเคียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangayuthaya วันที่ 19 ก.ค. 2562

ดำเนินการจัดทำ facebook fanpage เพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ตามข้อสั่งการของสำนักงานผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี

18 กรกฎาคม 2562 นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระน [...]