โครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 26 ม.ค นายชลอ หนูนาค พัฒนาการ อ.เมืองตรัง ได้มอบหมายให้ จิตรวรรณ ศิริประเสริฐ พก.ประจำตำบลนาพละ ร่วมกับทีมวิทยากรสนันสนุนการขับเคลื่อนโครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 ม.10 ต.นาพละ

(Visited 14 times, 1 visits today)