นางพันทิพา ทิพวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuphan วันที่ 06 พ.ย. 2562

กิจกรรมประชุมสตรีสัญจรของคณะกรรมการสตรีพัฒนาอำเภอเมือง นำโดย คุณพี่อุษณีย์โฆษิตสกุล ประธานสตรีอำเภอเมือง และนำเยี่ยมสมาชิกสตรีผู้ยากไร้

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuphan วันที่ 06 พ.ย. 2562

ร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ และผู้ซ้อนท้าย สวมหมวกนิรภัย และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สวมหมวก นิรภัย 100% ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ตามนโยบาย ของ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsuphan วันที่ 06 พ.ย. 2562

กิจกรรมประชุมสตรีสัญจรของคณะกรรมการสตรีพัฒนาอำเภอเมือง นำโดย คุณพี่อุษณีย์โฆษิตสกุล ประธานสตรีอำเภอเมือง และนำเยี่ยมสมาชิกสตรีผู้ยากไร้

นางพันทิพา  ทิพวรรณ  พัฒนาการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมก [...]