สพอ.เมืองสงขลา ลงพื้นที่สำรวจเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี เพื่อเตรียมรับมอบทุนอุปการะตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ