ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานภารกิจตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เข้าชม 32 ครั้ง

วันที่  20 สิงหาคม 2562 สพอ.เมืองสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานภารกิจตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและกองทุนเมืองแห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เขตอำเภอเมืองสงขลา จำนวน  72 กองทุน  เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

(Visited 32 times, 1 visits today)