Mobile Clinic “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)” หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว

เข้าชม 32 ครั้ง

วันที่ 16 สิงหาคม 2562  สพอ.เมืองสงขลา นำทีม Move For Fund ลงพื้นที่ให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา แก่กลุ่มเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ( กข.คจ) ณ บ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

(Visited 32 times, 1 visits today)