พช.เมืองสงขลา ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ตำบลทุ่งหวัง

เข้าชม 26 ครั้ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สพอ.เมืองสงขลา  ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม…..เคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 5  วัดทุ่งหวังใน ตำบลทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายในการคืนความสุขให้กับประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และร่วมส่งเสริมพร้อมหน่วยงานต่างๆในการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่  เพิ่มช่องทางเข้าถึงการบริการของภาครัฐ และร่วมส่งเสริมกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบลให้เป็นที่รู้จัก สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

(Visited 26 times, 1 visits today)