ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม OTOP

เข้าชม 11 ครั้ง

สตูล : @เมืองสตูล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ขนมผูกรัก JBL ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(Visited 11 times, 1 visits today)