แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านปอภาร หมู่ 12 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 37 times, 1 visits today)