วันที่ 30 พ.ย. 2560 ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เข้าชม 31 ครั้ง

วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวนภาวรรณ พัทธสีมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการการพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 31 times, 1 visits today)