วันที่ 30 พ.ย. 2560 ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวนภาวรรณ พัทธสีมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการการพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

(Visited 32 times, 1 visits today)