วันที่ 30 พ.ย. 2560ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ตำบลวัดจันท

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา ผาคำ และ นายชวรัฐ เพชรมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำ อช. ตำบลวัดจันทร์ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ตำบลวัดจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(Visited 25 times, 1 visits today)