วันที่ 30 พ.ย. 2560ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ตำบลวัดจันท

วันที่ 30 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอนุสรา ผาคำ และ นายชวรัฐ เพชรมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้นำ อช. ตำบลวัดจันทร์ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ตำบลวัดจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

(Visited 31 times, 1 visits today)