วันที่ 29 พ.ย. 2560 ออกติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่ม OTOP บ้านบางพยอมใต้ หมู่ 5 ต.พลายชุมพล

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่ม OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และกลุ่มทำขนมไทย บ้านบางพยอมใต้ หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก

(Visited 68 times, 1 visits today)