วันที่ 29 พ.ย. 2560 ประชุมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก

เข้าชม 34 ครั้ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวศุภากร คนไวพัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก ประชุมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี งบประมาณ 2561 , ตลาดประชารัฐ และการดำเนินงานของ สพอ.เมืองพิษณุโลก ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก

(Visited 34 times, 1 visits today)