วันที่ 28 พ.ย. 2560 ร่วมประชุมผู้นำ อช. อำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. น.ส. ศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย น.ส.จุฑารัตน์ นุ่นโฉม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ดำเนินการประชุมผู้นำ อช. อำเภอเมืองฯ จำนวน 18 ตำบล รวม 36 คน เพื่อปรึกษาหารือ/วางแผนการขับเคลื่อนงาน/การทำกิจกรรม และชี้แจงข้อราขการต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

(Visited 6 times, 1 visits today)