วันที่ 28 พ.ย. 2560 ร่วมประชุมผู้นำ อช. อำเภอเมืองพิษณุโลก

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. น.ส. ศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย น.ส.จุฑารัตน์ นุ่นโฉม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก ดำเนินการประชุมผู้นำ อช. อำเภอเมืองฯ จำนวน 18 ตำบล รวม 36 คน เพื่อปรึกษาหารือ/วางแผนการขับเคลื่อนงาน/การทำกิจกรรม และชี้แจงข้อราขการต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

(Visited 6 times, 1 visits today)