วันที่ 28 พ.ย. 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ

วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับอำเภอ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองพิษณุโลก

(Visited 22 times, 1 visits today)