วันที่ 28 พ.ย. 2560 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.) เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนงานและทบทวนบทบาทหน้าที่ของ ศอช. ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองพิษณุโลก

(Visited 6 times, 1 visits today)