สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู

นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์

พัฒนาการอำเภอเมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน