สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาส ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมแผนชีวิตและแผนชุมชน

เข้าชม 23 ครั้ง

วันที่ 21 ก.พ.2562 นางสาวณัฐชยา ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางกิตติมา กิติบุญญา พัฒนากรประสานตำบล/อสพ./นศ.ฝึกงานพร้อมด้วย สมาชิกครัวเรือนต้นแบบ 30 คร.ร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/กิจกรรมจัดทำแผนชีวิตและแผนชุุมชนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการทบจากการไปศึกษาดูงานด้านอาชีพเพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ/ทำน้ำยาอเนกประสงค์ (น้ำยาล้างจาน) เพื่อใช้ในครัวเรือนต่อไป..ณ มัสยิดบ้านรอตันบาตู ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส

(Visited 23 times, 1 visits today)