เตรียมประชุมและสำรวจสถานที่รับครม.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

นายศุภกร เทศนา พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์

พร้อมด้วยนางสาวปภาวี พงษ์จตุรา นวก.พช.ชำนาญการ

เข้าร่วมประชุมและสำรวจสถานที่การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 12 times, 1 visits today)