ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์61

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 27 times, 1 visits today)