พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่ นำบุคคล กลุ่ม องค์กร ในอำเภอเมืองกระบี่ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2562 จาdนายอำเภอเมืองกระบี่