นายภาณุวัฒน์ ภูฆัง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองกาญจนบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangkan วันที่ 19 มิ.ย. 2562

กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน (CE) บ้านหมอเฒ่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานิล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน (CE) [...]