ข่าวที่ 162/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวที่ 162/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดย นายกัมพล วงศ์ชนะยุทธ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคณฑี ร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ ผู้ช่วย พร้อมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 11 times, 1 visits today)