ข่าวที่ 161/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เข้าชม 7 ครั้ง

ข่าวที่ 161/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายยุทธนา อุปเสน พัฒนากรตำบลทรงธรรม ร่วมประชุมประจำเดือน หมู่ 10 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร

(Visited 7 times, 1 visits today)