ข่าวที่ 160/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม 5 ครั้ง

ข่าวที่ 160/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินด้านงานสารสนเทศ และติดตั้งโปรแกรม OA

(Visited 5 times, 1 visits today)