นายสาธร มีโภคา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangangthong วันที่ 14 ส.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมโครงการรวมพลังสตรีไทยอ่างทองเทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangangthong วันที่ 14 ส.ค. 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมโครงการรวมพลังสตรีไทยอ่างทองเทิดไท้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 14 สิหาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ. [...]