ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ ๒ เยี่ยมยาม ถามไถ่ บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ ๗ ตำบลชุมพร

@ร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อย@  ๙ เมษายน ๒๕๖๑  !!!!ไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมยวดี เวทีที่ ๒ สร้างการตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน !!!!!เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสะอาด  โยธาพล  พัฒนาการอำเภอเมยวดี พร้อมทีมปฏิบัติการ ตำบลชุมพร ร่วมกิจกรรมเวทีไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ ๒ “เยี่ยมยาม ถามไถ่”ณ  บ้านหนองแงใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 37 times, 1 visits today)