ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ ๒ เยี่ยมยาม ถามไถ่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๖ ตำบลบุ่งเลิศ

@ร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อย@  ๕ เมษายน ๒๕๖๑  !!!!ไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมยวดี เวทีที่ ๒ สร้างการตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน !!!!!เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายสมรรถกมล  ลาน้ำเที่ยง พัฒนากรผู้ประสานตำบลบุ่งเลิศ ร่วมทีมปฏิบัติการ ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ ๒ “เยี่ยมยาม ถามไถ่”ตำบลบุ่งเลิศ   ณ  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 55 times, 1 visits today)