ไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหนองนกเขียน ม.๒ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี

@ร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อย@  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  !!!!ไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมยวดี!!!!! เวลา   นายสาทิศ  ไชยสาร พัฒนากรผู้ประสานตำบลเมยวดีร่วมทีมปฏิบัติการ ไทยนิยมยั่งยืนตำบลเมยวดี  ณ  บ้านหนองนกเขียนหมู่ที่ ๒ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

(Visited 29 times, 1 visits today)