นายสะอาด โยธาพล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอเมยวดี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย moeiwadi วันที่ 09 เม.ย. 2561

!ไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอเมยวดี เวทีที่ ๒ สร้างการตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน !! ตำบลชุมพร

@ร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อย@  ๘ เมษายน ๒๕๖๑  !!!!ไทยนิยม ยั่ [...]