เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 พร้อมมอบเสื้อที่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี

เข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวลำดับที่ 079/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายสาเหะมาฮาดี อัลยุฟรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นางสาวสุจารี บุญพันธุ์ พัฒนากรตำบลเกาะจัน นางสาวนูรมา วานิ อสพ.ต.ถนนพร้อมด้วยทีมตำบลเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 พร้อมมอบเสื้อที่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี

รายงานโดย…นางสาวอัมรินา แวมง

(Visited 19 times, 1 visits today)