ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลและอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกระเสาะ

เข้าชม 13 ครั้ง

ข่าวลำดับที่ 080/2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายสาเหะมาฮาดี อัลยุฟรี พัฒนากรตำบลกระเสาะ ร่วมจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลและอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกระเสาะ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกองทุนฯ รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานกองทุนฯ ณ ห้องประชุม อบต.กระเสาะ ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายงานโดย…นางสาวอัมรินา แวมง

(Visited 13 times, 1 visits today)