@มโนรมย์@ วันนี้ 23 ต.ค.62 นางสุปิน พลอยใหม่ พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในเวลา 09.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 57 รูป

[...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ เข้าร่วมโครงการสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมโนรมย์ โดยมีนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญของสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครอบครัวและชุมชน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์

[...]
อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ นำแกนชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โครงการชุมขนท่องเทียว otop นวัตวิถี

[...]
อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ นำแกนชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหางแขยง ม.2 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ ศึกษาดูงานที่ชุมชนตำบลบ้านแหลม ต.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โครงการชุมขนท่องเทียว otop นวัตวิถี

[...]
อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ และผู้ใหญ่ บุญลือ นุชจุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา ร่วมจัดประชุมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันที่ 5 ของโครงการฯ ที่บ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

[...]
อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ และผู้ใหญ่ สมเกียรติ พุฒเห้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน ร่วมจัดประชุมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี วันที่ 5 ของโครงการฯ ที่บ้านหาดมะตูม หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

[...]
อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นางเพ็ญพักตร์ จันทรัตนันท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี กพสต.วัดโคก โดยมีนางสาวกุลชญา สาครสิทธิ์ พัฒนากรประจำตำบลวัดโคก เข้าร่วมโครงการฯ

[...]
อ่านเพิ่มเติม

@มโนรมย์ วันที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโฯรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอมโนรมย์ เพื่อติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ ณ ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ , บ้านหางแขยง หมู่ที่ 2 ต.หางน้ำสาคร และบ้านอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

[...]
อ่านเพิ่มเติม