สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมโนรมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ

เมื่อวันนี้ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอมโนรมย์ ชั้น 2 โดยนางสุปิน พลอยใหม่ พัฒนาอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ โดยมีนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ เป็นประธานในการประชุม

(Visited 14 times, 1 visits today)