วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 นางมลวิภา บุญมาก พัฒนาการอำเภอมโนรมย์ พร้อมทีมงาน สพอ.มโนรมย์ เข้าร่วมโครงการสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมโนรมย์ โดยมีนายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญของสตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับครอบครัวและชุมชน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์

(Visited 50 times, 1 visits today)