ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เข้าชม 225 ครั้ง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้

  1. บ้านเกาะสาน หมู่ที่ 6 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  2. บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  3. บ้านทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
(Visited 225 times, 1 visits today)