29 ก.ค. 61 สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม

[Way of life ม.10 ต.มะขาม] โครงการการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (กิจกรรมครูฝึกตำบลถ่ายทอดสู่ประชาชน)

[Way of life ม.7 ต.ท่าหลวง] โครงการการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (กิจกรรมครูฝึกตำบลถ่ายทอดสู่ประชาชน)

[Way of life ม.8 ต.ท่าหลวง] โครงการการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (กิจกรรมครูฝึกตำบลถ่ายทอดสู่ประชาชน)