[ทต.ท่าหลวง] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีให้แก่กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าหลวงและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าหลวง ประจำปี 2560

เข้าชม 76 ครั้ง

                    วันที่ 18 กันยายน 2560 นางสุดใจ พานทอง พัฒนาการอำเภอมะขาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีให้แก่กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าหลวงและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าหลวง ประจำปี 2560 ภายใต้การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายหัวข้อเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ” โดยในโครงการมีกิจกรรมอื่น ๆ จากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ อาทิ เช่น การทำดอกไม้จันทน์ , การจัดการขยะ เป็นต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

(Visited 76 times, 1 visits today)