[ประชุม กพสอ.มะขาม] ประจำเดือนกันยายน 2560

เข้าชม 26 ครั้ง

                         วันที่ 8 ก.ย. 60 นางสุดใจ พานทอง พัฒนาการอำเภอมะขาม ร่วมประชุมคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนา เพื่อร่วมทบทวนคำสั่งคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาอำเภอมะขาม (กพสอ.มะขาม) , สรุปผลการศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องเครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ อำเภอมะขาม

(Visited 26 times, 1 visits today)