วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ณ ม.2 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เข้าชม 17 ครั้ง
(Visited 17 times, 1 visits today)