วันที่ 14 มกราคม 2561 ทีมครูฝึกระดับตำบล มาขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวการดำเนินการจัดเวที way of life กับนางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

เข้าชม 9 ครั้ง
(Visited 9 times, 1 visits today)