คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มกราคม 2561 ทีมครูฝึกระดับตำบล มาขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวการดำเนินการจัดเวที way of life กับนางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

[...]

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการขยายผลสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ณ ม.2 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

[...]