ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการอำเภอมหาราช และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่นายอำเภอมหาราช และปลัดอาวุโส เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 256

นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้องรักษ [...]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย  พ [...]