ข่าวประชาสัมพันธ์

​กิจกรรม​โครงการ​จิต​อาสา​เราทำความดี​ด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา​เเละวัชพืชบริเวณประตู​ระบายน้ำวัดอุโลมหมู่ที่ 3 ตำ​บ​ลมหาราช จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

วันที่​ 7 มกราคม ​2562 นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย พัฒนากา [...]